Teksti suurus: A A A  
 
 
Avaleht
Projektivabrik nr. 1
Armastame oma tööd
Mõned teostatud projektid
Haridus
Turism
Tööstus
Keskkonnakaitse
Kohalik ja regionaalareng
Piiriülene koostöö
Meie teenused
Koostööpartnerid
Uudised ja teated
Kontakt

Otsingu kast
 
Piiriülene koostöö Prindi
 

SOOME LAHE KASVUKOLMNURK
  Tegevusvaldkond: Majandusareng
  Rahastaja: INTERREG IIIA (rahastamine oli avatud vaid Soome partneritele)
  Teostamise aeg: 2003 - 2005
  Lühikirjeldus: Projekti üldeesmärgiks oli parandada ettevõtluskeskkonda Soome lahe kasvukolmnurga regioonides, aktiviseerida sellega seotud avaliku- ja erasektori koostööd ning hõlbustada VKE-de rahvusvahelistumist. Olulisemad spetsiifilised eesmärgid olid koostöövõrgustiku loomine ja laiendamine Lõuna-Soome, Eesti ja Peterburi majandusregiooni vahel; erasektori ja ettevõtjate ühenduste kaasamine koostöösse; avaliku ja erasektori koostöö arendamine Kasvukolmnurga kontseptsiooni elluviimiseks; väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) suurem kaasatus Põhjadimensiooni projektidesse; Lõuna-Soome, Eesti ja Peterburi majandusregiooni vahelise koostöö tõhustamine administreerimise, planeerimise ja regionaalse arengu valdkonnas.
 
       
 
ManNet Partners Baltics OÜ
Tornimäe 7-9, 10145 Tallinn, Telefon: 6309 169,  : , E-post: info@mannetpartners.ee