Teksti suurus: A A A  
 
 
Avaleht
Projektivabrik nr. 1
Armastame oma tööd
Mõned teostatud projektid
Haridus
Turism
Tööstus
Keskkonnakaitse
Kohalik ja regionaalareng
Piiriülene koostöö
Meie teenused
Koostööpartnerid
Uudised ja teated
Kontakt

Otsingu kast
 
Kohalik ja regionaalareng Prindi
 

SADAMA MEREOHUTUSE JA ENERGIATÕHUSUSE PARANDAMINE VASTAVALT KASVAVATELE KÜLASTAJATE VOOGUDELE
  Tegevusvaldkond: Väike-sadamate arendamine
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2014-2015
  Lühikirjeldus: Projekti tulemusena on sadam väikelaevadele turvaline, poi-sildumine asendub mugavama poom-sildumisega, lisandub 12 väikelaevade kohta ujuvkai juures, oluliselt paraneb külalislaevade elektrivarustus ning võimalused anda ära pilsi- ja heitvett, sadamahoone ja sadamaterritooriumi valgustus muutub energiasäästlikumaks tänu päikseenergia ja LED-valgustite kasutuselevõtule.
 
     
 
MUHU - SAAR, KUS AEG PUHKAB
  Tegevusvaldkond: Külaareng
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2006 - 2007
  Lühikirjeldus: Muhu vaatamisväärsuste külastatavuse suurendamine läbi turismiinfo levitamise ning nende juurdepääsu ning korrashoiu parandamise. Projekti käigus paigaldatakse saarekese turismiatraktsioonide juurde traditsioonilises Muhu aidauste stiilis disainitud infotahvlid jms.
 
   
 
LEARNING FROM PARTNER MUNICIPALITIES
  Tegevusvaldkond: Valla areng
  Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu
  Teostamise aeg: 2001
  Lühikirjeldus: Tulenevalt nelja omavalitsuse liitumisest tekkis vajadus ametnike koolitamiseks uue ja suurema omavalitsuse juhtimisel, projekti toel õpiti Soome, Norra ja Taani omavalitsustes. Kuna omavalitsuste üheks prioriteediks olid koolid, siis omandasid ka kohalikud haridus valdkonna juhid projekti kaudu kogemusi partner omavalitsuste tänapäevaste haridussüsteemide ülesehitustest.
 
LÄKI AGA TERRASSILE MÄNGIMA, LÄKI AGA LAVALE LAULUGA
  Tegevusvaldkond: Piirkonnna areng
  Rahastaja: PRIA
  Teostamise aeg: 2003 - 2004
  Lühikirjeldus: Kavandatav investeering oli mõeldud küla elanikele vajaliku suveürituste terrassi (10x6m) rekonstrueerimiseks. 1887.a. ehitatud paekivist terrass oli muinsuskaitse all oleva mõisa peahoone kõige avariiohtlikum osa. Investeering tulemusena saavad toimuda uued ja jätkuda traditsioonilised suve-üritused mõisa terrassil, kuid siis juba ilma avariiohtlikkusest tuleneva ebakindluseta.
 
     
 
TÕMBEKESKUS – JÕELÄHTME RAHVAMAJA
  Tegevusvaldkond: Külaareng
  Rahastaja: PRIA
  Teostamise aeg: 2004
  Lühikirjeldus: Jõelähtme küla, nagu ka piirnevad kuus küla, on hajakülad ning Jõelähtme Rahvamaja on neile ühtseks keskuseks, kooskäimise ja erinevate ürituste korraldamise kohaks. Piirkonnas, mille tõmbekeskuseks on rahvamaja, elab 720 inimest. Rahvamaja korraldada on enamus valla suurüritusi: kihelkonnapäev, viinakuulaat, valla mälumänguturniir, valla laste teatripäev, valla laulu ja tantsupäev, lusikapeod, jõulupeod, vana-aastapidu jne. Rahvamajas tegutsevad täiskasvanute teatritrupp „Jõelähtme”, koolinoorte näitering, noorte segarahvatantsurühm, segakoor, 2 vokaalansamblit, šoutantsu- trupp „Valla vallatud”. Projekti tulemusena sai uuendatud Jõelähtme Rahvamaja saali sisustus (uued toolid, lava valgustustehnika, saali helitehnika) ning rahvatantsurühma rahvariided. Lisaks avati rahvamajas avalik interneti punkt.
 
   
 
ManNet Partners Baltics OÜ
Tornimäe 7-9, 10145 Tallinn, Telefon: 6309 169,  : , E-post: info@mannetpartners.ee