Teksti suurus: A A A  
 
 
Avaleht
Projektivabrik nr. 1
Armastame oma tööd
Mõned teostatud projektid
Haridus
Turism
Tööstus
Keskkonnakaitse
Kohalik ja regionaalareng
Piiriülene koostöö
Meie teenused
Koostööpartnerid
Uudised ja teated
Kontakt

Otsingu kast
 
Keskkonnakaitse Prindi
 

KOLGA MÕISA PARGI GEODEETILISED TÖÖD, DENDROLOOGILINE HINNANG JA REKONSTRUEERIMISPROJEKTI KOOSTAMINE
  Tegevusvaldkond: Looduskaitse
  Rahastaja: KIK
  Teostamise aeg: 2014-2015
  Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on päästa hävingust Lahemaa Rahvuspargi territooriumil asuva Eesti ühe suurejoonelisema mõisa, loodus- ja muinsuskaitse all olev Kolga mõisa park ning alustada pargi järk-järguliselt taastamist Lahemaa Rahvuspargi ühe kõige atraktiivsema avaliku puhkekohana. Projekti käigus teostatakse geodeetilised tööd, koostatakse dendroloogiline hinnang ja projekteeritakse rekonstrueerimislahendus. Projekti abil tagatakse Kolga mõisa pargi kui looduskaitsealuse objekti säilimine tulevastele põlvedele, kindlustatakse asjatundlik hooldamine ja luuakse kõik eeldused selle rekonstrueerimiseks.
 
     
 
KABERNEEME-HAAPSE RANNAMETSA SÄÄSTLIKU KASUTAMISE KONTSEPTSIOONI VÄLJATÖÖTAMINE
  Tegevusvaldkond: Keskkonna kaitse
  Rahastaja: KIK
  Teostamise aeg: 2004 - 2005
  Lühikirjeldus: Projekti üldeesmärk oli kaitsta Kaberneeme-Haapse rannametsa suureneva reostuse ja autoturistide loodusevaenuliku käitumise eest. Projekti käigus: 1) Teadvustati probleemi laiemale vallaelanike ja külastajate ringile; 2) Koostöös maaomanikuga (RMK), Jõelähtme vallavalitsusega ja kohalikke elanike ühendava MTÜ-ga koostati nimetatud ala säästliku kasutamise kontseptsioon ja selle elluviimise kava; 3) Kontseptsiooni alusel töötati välja teemaplaneering, mis sai aluseks tulevastele investeeringutele ja rajatistele; ja 4) Astuti esimesi praktilisi samme metsa-ala jätkuva hävitamise takistamiseks (tõkete ja keelusiltide paigaldus, infostendide ja piirkonna kaartide paigaldus, puhkeala rajatiste paigaldus selleks eraldatud kohtades, prügimajanduse ja autoparkimise korraldamine, vabatahtliku tuletõrjeüksuse moodustamine).
 
     
 
ManNet Partners Baltics OÜ
Tornimäe 7-9, 10145 Tallinn, Telefon: 50 21 484,  : , E-post: info@mannetpartners.ee