Teksti suurus: A A A  
 
 
Avaleht
Projektivabrik nr. 1
Armastame oma tööd
Mõned teostatud projektid
Haridus
Turism
Tööstus
Keskkonnakaitse
Kohalik ja regionaalareng
Piiriülene koostöö
Meie teenused
Koostööpartnerid
Uudised ja teated
Kontakt

Otsingu kast
 
Tööstus Prindi
 

TOOTMISKOMPLEKSI REKONSTRUEERIMINE JA SEADMETE SOETAMINE
  Tegevusvaldkond: Toiduainete tootmine
  Rahastaja: PRIA
  Teostamise aeg: 2012-2014
  Lühikirjeldus: Kavandatud investeeringu eesmärgid olid: tõsta tootmisjõudlust ja toodangu lisandväärtust; toota kõrge müügi- ja ekspordivõime, kvaliteedi ning lisandväärtusega uusi toiduaineid; viia ettevõte vastavusse mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuetega. Uute toodete valmistamiseks rekonstrueeriti teine osa ettevõttele kuuluvast hoonest, mille esimeses pooles toimub praegune tootmine. Rekonstrueerimise tulemusena tekkis juurde 720 m² pinda.
 
     
 
INVESTEERING UUE TURUSEGMENDI HÕIVAMISEKS
  Tegevusvaldkond: Laevaehitus
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2015
  Lühikirjeldus: Kavandatav investeering oli viimaste aastate suurim ning viis lõpuni 2008.aastal käivitatud ambitsioonika laienemiskava, mille eesmärgiks on saada globaalselt edukaks riigihangetel, suurendada oma turuosa ja tõusta Euroopa edukaimate töölaevade ehitajate hulka.
 
   
 
LAEVADE EHITUSE ETTEVÕTTE EKSPORDITURUNDUS
  Tegevusvaldkond: Laevaehitus
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2009-2011
  Lühikirjeldus: Ekspordiplaani eesmärgid olid muuhulgas: uute turgude testimine; müügiagentide võrgustiku loomine sihtturgudel; ekspordikäibe kasv; ekspordi osakaalu käibest kasvatamine 90-100%-ni. Eesmärkide saavutamiseks viidi ellu terviklik turundustegevuste pakett, mis hõlmas tehnilise dokumentatsiooni tootmist kliendimaade keeltes, reklaammaterjalide ja laevamudelite valmistamist ja tellimist, sihtturgude külastusi ja kliendipäevi välisklientidele Eestis ning külastamist ja osalemist välismessidel.
 
 
 
UUE KALATÖÖSTUSE SEADMETEGA VARUSTAMINE JA AUTOMATISEERIMINE (1. ja 2. etapp)
  Tegevusvaldkond: Kalandustoodete töötlemine
  Rahastaja: PRIA
  Teostamise aeg: 2010-2011
  Lühikirjeldus: Kavandatava tegevuse eesmärgiks oli uue tootmise käivitamine täisvõimsusega, maksimaalse efektiivsusega ja parima toiduhügieeni tasemega ning seda läbi seadmete investeeringute ja automatiseerimise. 2. etapi toel viidi lõpuni ettevõtte laiendamise investeeringute programm ning juurutati tehnoloogilised seadmed.
 
 
 
AKNA- JA UKSETOOTJA EKSPORDITURUNDUS 2008-2010
  Tegevusvaldkond: Akende ja uste tootmine
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2008-2010
  Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks oli siseneda Norra puit-uste ja -akende turule. Ettevõte soovis uue tütarfirma kaudu olla Norra hinnatundlike majaomanike esimene valik, saavutada 5 aasta jooksul Norra turul tuntust ning 1,5% Norra turust.
 
   
 
HAMBAPROTEESILABORI EKSPORDIKASVU PROGRAMM
  Tegevusvaldkond: Meditsiinitööstus
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2008 - 2010
  Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on lähiturgudel stabiilse positsiooni saavutamine ja ekspordi osakaalu oluline suurendamine ettevõtte käibes. Samuti soovitakse laiendada ekspordi geograafiat ning teha esimesed katsed siseneda uutele, suurtele, kuid väga keerukatele turgudele. Projekt tugineb ettevõtte poolt läbiviidavatele ulatuslikele investeeringutele uude tehnoloogiasse.
 
KOKKUPANDAVATE PUITEHITISTE LAADIMIS- JA LADUSTAMISPLATSI RAJAMINE
  Tegevusvaldkond: Puidutöötlemine
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2006
  Lühikirjeldus: Kõvakattega toormaterjali ning valmistoodangu laadimis- ja ladustamisplatsi rajamine.
 
     
 
TALUMEIEREI UUE TOOTMISHOONE EHITAMINE
  Tegevusvaldkond: Piimatööstus
  Rahastaja: PRIA
  Teostamise aeg: 2005 – 2006
  Lühikirjeldus: - Meierei tootmishoone ehitamine; - Külmatootmisseadmete ost ja paigaldus; - Paikse küttesüsteemi ja ventilatsiooni ost ja paigaldus; - Reovee kanalisatsiooni ja ülepumpamiskaevu ehitamine; - Seadmete ja varustuse ostmine hügieeninõuete täitmiseks; ja - Pakkimisseadmete ja laoruumi sisseseade ostmine.
 
SPOONITEHASE KÜTTESÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE
  Tegevusvaldkond: Puidutöötlemine
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2005
  Lühikirjeldus: Projekti tulemusena rekonstrueeriti spoonitehase küttesüsteem ning paigaldati uus küttekatel.
 
   
 
PUITGRAANULI TEHASE INFRASTRUKTUURI VÄLJAEHITAMINE
  Tegevusvaldkond: Puidutöötlemine
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2004
  Lühikirjeldus: Puitgraanulite tehase näol oli tegemist nullist uue tootmiskompleksi ja selle infrastruktuuri väljaehitamisega Imavere vallas. Projekti olulisimaks eesmärgiks oli luua ettevõttele laadimisplatside süsteem, mis tagaks paindliku tooraine varustuse ja valmistoodangu tarneprotsessi, võimaldaks ettevõttel toota efektiivselt ja täita olemasolevaid (ja tulevikus tõenäoliselt karmistuvaid) keskkonnanõudeid. Projekti käigus on rajatud 11 000 m² asfaltkattega ladustamisplatse, rekonstrueeritud 2 tehase juurdepääsuteed, rajatud veevarustus ja kanalisatsioon. Projekti tulemusena tekkis 35 uut aastaringset töökohta.
 
SURVEKANALISATSIOONI RAJAMINE SPOONITEHASELE
  Tegevusvaldkond: Puidutöötlemine
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2004
  Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks oli ehitada 4,5 km pikkune survekanalisatsiooni trass Audru vallas asuvast spoonitehasest kuni Pärnu linnas asuva kanalisatsioonipumplani. Projekti tulemusena lõpetati ajutise lahendusena toimunud tehnoloogilise reovee äravedu paakautodega. Kanalisatsiooni survetrassi ehitamine oli vajalik spoonitehase häireteta töö korraldamiseks ning keskkonnanõuetele vastava heitvee käitlemise tagamiseks.
 
UUE TOOTMISHOONE EHITAMINE KÄSITSI VAARATUD PALKMAJADE VALMISTAMISEKS
  Tegevusvaldkond: Puidutöötlemine
  Rahastaja: PRIA
  Teostamise aeg: 2004 - 2005
  Lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks oli ettevõtte uue tootmishoone ehitamine. Investeeringujärgselt sai võimalikuks suuremõõtmeliste palkehitiste valmistamine sisetingimustes, mis omakorda võimaldas tõsta toodangu kvaliteeti ja konkurentsivõimet, parandada töötingimusi, luua 6 uut töökohta, suurendada 20%-30% ettevõtte käivet palkmajade tootmisel ning suurendada ekspordimahtu ja laiendada selle geograafiat.
 
   
 
ManNet Partners Baltics OÜ
Tornimäe 7-9, 10145 Tallinn, Telefon: 50 21 484,  : , E-post: info@mannetpartners.ee