Teksti suurus: A A A  
 
 
Avaleht
Projektivabrik nr. 1
Armastame oma tööd
Mõned teostatud projektid
Haridus
Turism
Tööstus
Keskkonnakaitse
Kohalik ja regionaalareng
Piiriülene koostöö
Meie teenused
Koostööpartnerid
Uudised ja teated
Kontakt

Otsingu kast
 
Haridus Prindi
 

ANIMATSIOONIÕPPE KÄIVITAMINE EESTI KUNSTIAKADEEMIAS LÄBI PRIIT PÄRNA TIPPKOMPETENTSI TAGASITOOMISE EESTISSE
  Tegevusvaldkond: Õppekava arendus
  Rahastaja: INNOVE
  Teostamise aeg: 2006 – 2008
  Lühikirjeldus: Animatsiooniõppe bakalaureuse ja magistri tasandi õppekavade väljatöötamine, õppe käivitamine ja teostamine EKAs ning Priit Pärna kui rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti animatsiooni suurmeistri Eestisse tagasi toomine ja rakendamine Eesti Kunstiakadeemias;
 
   
 
ARUKATE TOODETE DISAIN – TULEVIKU ERIALA
  Tegevusvaldkond: Õppekava arendus
  Rahastaja: INNOVE
  Teostamise aeg: 2005 – 2008
  Lühikirjeldus: Disaini ja infotehnoloogia uue uurimisvaldkonna arendamine ja õppekavamooduli väljatöötamine Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse koostööna.
 
   
 
BALTI VEINIAKADEEMIA – KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU LOOMINE
  Tegevusvaldkond: Koostöövõrgustiku loomine
  Rahastaja: PHARE CBC
  Teostamise aeg: 2003 - 2004
  Lühikirjeldus: Projekti üldine eesmärk oli alustada pikaajalist õpet Eesti, Läti ning hiljem Leedu ja Venemaa toitlustuse spetsialistidele (eelkõige sommeljeedele) selleks, et jõuda Euroopa Liidus sätestatud kvalifikatsiooni tasemeni ja teha vajalikud ettevalmistustööd Balti Veiniakadeemia rajamiseks. Läbi tegevuste nagu konsulteerimine, kohtumised, seminarid, õppe visiidid ja atesteerimise eksamid veinide professionaalide kvalifikatsioon Balti riikides tõusis ja loodi koostöövõrgustik Euroopa tasandil Balti Veiniakadeemia loomiseks.
 
     
 
MEHHATROONIKA VALDKONNA ÕPETAJATE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMISE PROJEKT
  Tegevusvaldkond: Kutseõpe
  Rahastaja: Eesti Leonardo Keskus
  Teostamise aeg: 2002
  Lühikirjeldus: Vahetusprojekti fookuses oli mehhatroonika – mehaanikat, automaatikat, hüdraulikat, pneumaatikat, elektroonikat ja infotehnoloogiat ühendav eriala. Projekti eesmärgiks oli tõsta kutseõppekeskuse õppejõudude kvalifikatsiooni, mis võimaldaks keskusel välja töötada õppekavasid ja pakkuda kõrgetasemelist kutseharidust tööprotsesside automaatika ja Web-disaini alal lähtuvalt piirkonna ja kogu Eesti vajadustest. Projekti kaudu omandasid 12 kutseõppekeskuse õpetajat kogemusi Saksamaal tööstusseadmete tarnijate ning elektroonika ja automaatika ettevõtetes, samuti Soome ühes suurimas kutsõppeasutustes.
 
     
 
ÕPPEPRAKTIKA: PÕHJALA JA VAHEMEREMAADE RAHVUSLIKE KÖÖKIDE TRADITSIOONIDE TUNDMAÕPPIMINE
  Tegevusvaldkond: Kutseõpe
  Rahastaja: Eesti Leonardo Keskus
  Teostamise aeg: 2000
  Lühikirjeldus: Projekti oli otseselt seotud õpilaste poolt omandatava haridusega kutseõppekeskuses, pakkudes praktikakogemusi välisriikides. Projekti tegevustena õpiti tundma Soome, Prantsusmaa ja Hispaania riikide kultuurilist tausta, erinevate rahvusköökide traditsioone, omandati teadmisi maitseainete, veinide ja lisandite valikutest, lauakatmise ning toitude serveerimise stiilidest. Osales 12 praktikanti, kelle teadmised erialasest võõrkeelest jt. kutsealastest oskustest täienesid ning tulemusena lõpetajate konkurentsivõime tööturul tõusis.
 
 
 
MÖÖBLITEHNOLOOGIA, DISAINI- JA AUTORIKAITSEKOOLITUS
  Tegevusvaldkond: Mööblitööstus
  Rahastaja: EAS
  Teostamise aeg: 2004
  Lühikirjeldus: Koolituse eesmärgiks oli väikse mööbliettevõtte tootmise laiendamine ja kooskõlla viimine Euroopa Liidu keskkonna normatiividega, uute ekspordivõimaluste ja tehnoloogiate leidmine uutele ja tootmises olevatele mööbliseeriatele, tootearenduse ning disainilahenduste moderniseerimine. Koolituse teemad: 1) Uued materjalid ja nende kasutamine sisekujunduses ja mööblitööstuses; 2) Mööblidisaini suunad Euroopas; 3) Tootearendus, uute toodete autorikaitse ja patenteerimine, messiesitluste logistika, brändimine ja reklaam. Mööblituru hetkeseis Kesk-Euroopas; 4) Tänapäeva ökoloogiline tootmine ja -majandus, Euroopa keskkonnanormatiivid; ja 5) Kaasaegsed tootmisseadmed ja nende rakendus. Koolitus toimus Saksamaal, osales 3 otseselt tootmise ja turunduse arendamisega seotud töötajat.
 
ManNet Partners Baltics OÜ
Tornimäe 7-9, 10145 Tallinn, Telefon: 50 21 484,  : , E-post: info@mannetpartners.ee