Teksti suurus: A A A  
 
 
Avaleht
Projektivabrik nr. 1
Kes me oleme?
Tule meile eksperdiks
Armastame oma tööd
Meie teenused
Koostööpartnerid
Uudised ja teated
Kontakt

Otsingu kast
 
Projektivabrik nr. 1 Prindi
 
Arenguprojektide rahastamise eksperdid
  
Asutatud:                   
Tallinnas 1998.a., grupi Eesti, Soome ja Inglise arenguprojektide konsultantide ning Soome-Inglise konsultatsioonifirma, Mandas OY, poolt. Kuni juuni 2004.a. kandis nime Mandas Eesti OÜ.  Eesti vanimaid projektide rahastamisele spetsialiseerunud firmasid.
 
Meie missioon:         
Aidata Eesti organisatsioonidel optimaalselt kasutada võimalusi, mida pakkuvad Euroopa Liidu ja teised avalikud projektide rajastamisprogrammid.
 
Meie tegevusvaldkonnad:
·         Projektianalüüs ja -arendamine
·         Sobilike finantseerimise allikate identifitseerimine
·         Finantsstrateegiate ja tegevusplaanide koostamine
·         Taotluste ettevalmistamine finantseerimise saamiseks Euroopa Liidu ja teistest avalikest allikatest
·         Abistamine rahvuslike ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike loomisel
·         Partneriotsing
·         Informatsiooni teenused
·         Projekti teostamise järelvalve
 
Meie kliendid:          
·         Avalikud institutsioonid ja organisatsioonid
·         Ülikoolid ja kutseõppekoolid
·         Kohalikud omavalitsused
·         Mittetulundusühingud
·         Eraettevõtted
 
Meie kogemused:
Oleme edukalt taotlenud rahastamist järgmistest allikatest ja programmidest: PHARE, Leonardo da Vinci, Põhjamaade Ministrite Nõukogu programmid, SAPARD (kõik meetmed), EAS (enamus vanadest ja uutest programmidest), PRIA (enamus avanenud liitumisjärgsetest meetmetest), Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) programmid jt.
Oleme atesteeritud SAPARD’i ja EL Struktuurifondide nõustajad.
Oleme läbi EVEA aktiivselt osalenud struktuurifondide meetmete arutelus ja neid reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel.
ManNet Partners Baltics OÜ
Tornimäe 7-9, 10145 Tallinn, Telefon: 50 21 484,  : , E-post: info@mannetpartners.ee